Vær til sted her og nåvær til stedet

Julestresset handler ofte om ytre forventinger som vi tror at våre nærmeste og våre omgivelser har til julen og hvordan den skal gjennomføres. Når vi ikke opplever å ha kontroll over de ytre forventingene, får vi en indre stressreaksjon. Julestrien kan derfor fort handle om alt vi tror må og burde gjøre, mener jeg.

Jeg synes at man kan redusere julestresset og dermed få en langt bedre om å ta bevisste valg, om å være til stede der vi er her og nå. Ved stopp opp og tar en pustepausen, bryter vi automatiske mønstre som lett kan ta oss inn i en stresskarusell, om det gjelder juleforberedelse eller stress på jobben. Vi står rett og slett bevisste på hvor vi er mentalt og fysisk, og retter hele vår oppmerksomhet på for eksempel hvordan det er å skrive julekort til akkurat denne vennen.

Når vi velger bevisst å rette vår oppmerksomhet til der vi er akkurat nå, istedenfor å gruble eller bekymre oss over alt vi ikke før jul eller tankene om hvordan julefeiringen var bedre før, ja da mestrer vi øyeblikket og der det ikke noen julestress.

og fysisk, og retter hele våre oppmerksomhet

på for eksempel hvordan det er å skrive julekort til akkurat denne vennen.

Når vi velger bevisst å rette våre oppmerksomhet til der vi er akkurat nå, istedenfor å gruble eller beskymre oss over

alt vi ikke rekke før jul eller tankene om hvordan julefeiringen var bedre før.