Levering og forsinkelse dagligvarer på nett

Supermarket.no Dagligvarer på nett skaffer det du trenger, Alt du trenger

 Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og innenfor det tidsintervallet og på den adressen som er angitt på ordrebekreftelsen.

Du har alltid mulighet til å endre leveringsadresse enten tilfeldig eller permanent. Det er ditt ansvar og holde oss oppdatert om dine opplysninger som telefonnummer og leveringsadresse.


levering-forsinkelse dagligvarer på nett

Det er vårt ansvar og levere varene innen for tidsintervallet som er avtalt.

Dagligvarer på nett


Det er ditt ansvar at det er en person tilstedet i hele tidsintervallet. 

Sjåføren levere varene fra seg uten at mottaker har signert.

Vi tar forbehold om at det kan oppstå forsinkelser som følge av unormalt stor trafikk grunnet vær og kjøreforhold eller trafikkulykker. Det kan også oppstå uventet sykdom eller tekniske problemer som resulterer i forsinkelser av leveransen. Vi bestreber oss imidlertid på å levere varene innen for det tidsintervallet som er angitt.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket eller ikke levert, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje. Ved forsinkelse eller uteblivelse av levering er vi ikke erstatningspliktige for følgeskader eller for de ulemper en forsinkelse eller uteblivelse av levering måtte medføre. 

Har du spørsmål vedrørende levering? Ta kontakt med oss! 998 64 260 eller E-post