matgavekurv-som-takk-for-hjelpen

Hvordan takker mann for en fantastisk samarbeid? Etter et år med mye arbeid for en god sak? Ja, vi fikk en forespørsel fra Jurist forbundet om å lage noen matkurver som kan gis bort til mennesker som har jobbet iherdig for asylsøkernes sak. De har jobbet hardt året 2016 for å forbedre asylsøkernes vilkår i Norge. En representant for hver av disse organisasjoner som har jobbet ekstra hardt for asylsøkerne har fått en matkurv

- #Rødekors

- #Flyktninghjelpen

- #Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

- #Redd barna

- #Miljøstiftelsen Bellona

- #Norsk Organisasjon for Asylsøkere : Noas

Takker rødekors, flyktninghjelpen, forum for kvinner, redd barna, bellona, Noas