REKLAMASJON

Supermarket.no Dagligvarer på nett skaffer det du trenger, Alt du trenger, alltid billig!

Hvis det oppdages en feil eller mangel på leveringen må du som forbruker gi supermarket.no melding om at du⁄dere vil påberope seg mangelen (reklamasjon) innen 24 timer etter mottakelsen av varene. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi gir 100% garanti på service og levering

Opplysninger gitt i nettbutikken!

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive / trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne dersom et eller flere produkter er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil vi, (hvis du har merket av for dette), erstatte det med egnet erstatningsprodukt. Prisen på erstatningsproduktet kan variere fra det opprinnelige bestilte produkt.

 


Vi ser fram til et godt samarbeid med dere framover! kontakt oss