RETURPANT

 Supermarket.no Dagligvarer på nett skaffer det du trengr, Alt du trenger, Alltid åpen!
dagligvarer på nett
Lever returpant når vi kommer med varene dine.
  Vi tar i mot tomme flasker, bokser og tomkasser som er pantemerket inne i resirk panteposer. Gir oss beskjed og vi tar med oss panteposene når vi kommer med varene dine. Returpanten blir talt opp og registrert, og vi lager en kreditnota på dette som går til fratrekk på faktura.
Dette er en gratis service fra oss til våre kunder og Imidlertid oppfordrer vi våre kunder å kjøpe sine drikkevarer hos oss.

  • Minium bestilling på kr 700 Nok
  • Vi gir 100% garanti på service og levering
  • Faktura med 10 dager forfall (kun bedrift)
  • Alltid åpent
  • Miljøvennlig alternativ en Elbil pr leveranse gjør at man sparer miljøet for mange delleveranser fra forskjellige leverandører.

Vi ser fram til et godt samarbeid med dere framover! kontakt oss